PiS i PSL biorą prezydium Rady Miasta Ciechanów

Leszek Goździewski – radny klubu Prawa i Sprawiedliwości był jedynym kandydatem na przewodniczącego nowej Rady Miasta Ciechanów. W tajnym głosowaniu poparła go cała Rada.

Wiceprzewodniczącymi zostali: Stanisław Talarek (PiS) oraz Elżbieta Latko i Krzysztof Leszczyński (PSL). Nowi radni złożyli ślubowanie. Trwa wybór składu komisji.

Radny Mariusz Stawicki (KWW Waldemara Wardzińskiego) otrzymał 4 głosy poparcia.