Platforma ma klub w Radzie Powiatu

W Radzie Powiatu ciechanowskiego powstał nowy klub radnych – Platformy Obywatelskiej.

          O jego utworzeniu poinformował na dzisiejszej (poniedziałek, 28 marca) sesji Rady radny Eugeniusz Sadowski.

Klub tworzą: Adam Krzemiński – przewodniczący oraz członkowie: Adam Dejnakowski, Wojciech Niestępski, Eugeniusz Sadowski. Wszyscy poza radnym Dejnakowskim zostali wybrani z list PO, Adam Dejnakowski kandydował natomiast z listy Ziemi Ciechanowskiej.

Przypomnijmy, że Radzie Powiatu PO jest w opozycji do rządzącej koalicji PSL – PiS.

msz

Na zdjęciu od lewej: W. Niestępski, E. Sadowski, A. Krzemiński, A. Dejnakowski.

Fot. Marek Szyperski