Płoną sadze. Strażacy apelują: dbajcie o kominy!

Strażacy gasili dzisiaj (niedziela, 21 lutego) pożar sadzy w kominie jednego z bloków przy ul. Spółdzielczej/Sienkiewicza w Ciechanowie.

Strażacy przypominają, że pożary sadzy stwarzają zagrożenie objęcia pożarem całego budynku, gdyż ogień często rozprzestrzenia się na drewniane konstrukcje stropu i dachu. Apelują, by dbać o drożność przewodów kominowych i odpowiednią jakość paliw spalanych w piecach centralnego ogrzewania.

– Należy nadmienić, że zgodnie z Art. 62 Prawa budowlanego, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrole w tym zakresie przeprowadzają osoby posiadające stosowne uprawnienia, np. Mistrzowie Kominiarscy.

Pamiętajmy, że usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych powinno się odbywać w ściśle określonych czasookresach, tj.:od palenisk opalanych paliwem stałym- co najmniej raz na 3 miesiące, od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym- co najmniej raz na 6 miesięcy. Ponadto w myśl zapisów Art. 82 Kodeksu wykroczeń, brak dopełnia obowiązków polegających na usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany – czytamy na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Red

Fot. Adrian Bieszczak