Po 5 tys. zł za łamanie przepisów stanu epidemii

7 osób zostało w powiecie ciechanowskim ukaranych grzywną po 5 tys. zł za niestosowanie się do do ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w walce z epidemią koronawirusa.

Wspólne działania policjantów ze służbami sanitarnymi mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. – Współpraca ciechanowskich policjantów z inspektorem sanitarnym przynosi wymierne efekty – ustalane i karane są osoby, które nie stosują się do się do ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w walce z epidemią. W ostatnich dniach Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie skierowała 39 takich informacji  i na tej podstawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał decyzję o nałożeniu na 7 osób grzywny w kwotach po 5 tysięcy złotych – informuje podkom. Ewa Brzezińska z KPP w Ciechanowie. – Każdego dnia policjanci sprawdzają, czy osoby respektują ciążący na nich obowiązek i pozostają w miejscu zamieszkania. W zakresie tym funkcjonariusze ściśle współpracują ze służbami sanitarnymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości policjanci wyciągają konsekwencje – nakładają mandaty, kierują sprawy do sądu i przekazują informacje do inspektorów sanitarnych w terenie.

W powiecie ciechanowskim – jak na razie – zasady kwarantanny naruszyła jedna osoba.

– Pamiętajmy, wszyscy mamy wspólny cel – ochrona życia i zdrowia. Rygorystyczne stosowanie zasad i ograniczeń to najskuteczniejszy sposób, aby opanować stan epidemii – apeluje podkom. Brzezińska.