Podążaj Ich śladem

Projekt „Podążaj Ich śladem” to próba przybliżenia życia i działalności Wielkich Polaków, których dorobek duchowy doceniony został niemal na całym świecie.  Wśród młodych Polaków daje się zauważyć dramatyczny rozdźwięk między potrzebą wzorców, autorytetów; a znajomością podstawowych faktów związanych z tymi osobami.

Ojciec Święty Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński i kapelan „Solidarności” ks. Jerzy Popiełuszko swoim życiem zasłużyli na miano autorytetów moralnych. Szczególnie dziś, w kończącym się w Kościele katolickim Roku Wiary warto zatrzymać się nad przesłaniem jakie od Nich otrzymaliśmy.

ich sladem

Pragniemy Państwu przekazać wartości uniwersalne zawarte w działalności i nauczaniu naszych Wielkich Rodaków oraz przybliżyć cząstkę najnowszej historii Polski, nieodłącznie związanej z osobami Błogosławionych.