Podchorążowie WAT „wymazani” przed powrotem na akademię

Mazowieccy terytorialsi pobierali wymazy od studentów, podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, by ci bezpiecznie mogli wrócić na uczelnię po przerwie świątecznej.

Żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej włączyli się w akcję pobierania wymazów na wnioski wojewódzkich lub powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych. Działania te stanowią jeden z obszarów wsparcia służby zdrowia w ramach operacji Trwała Odporność.

Akcja pobierania wymazów od podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się w piątek i trwała przez cały weekend, a do działań skierowanych zostało pięć zespołów wymazowych 5. MBOT ze wszystkich batalionów brygady. Do pobierania materiału do badań zostali oddelegowani żołnierze posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz przeszli specjalistyczne szkolenie z zakresu pobierania wymazów. Terytorialsi przez trzy dni pobrali wymazy od blisko 1100 podchorążych znajdujących się na terenie uczelni. Czynności miały na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5. MBOT