Podejrzani o przemoc domową z zakazami zbliżania się

Dwaj mieszkańcy powiatu ciechanowskiego otrzymali nakazy natychmiastowego opuszczenia oraz zakazy zbliżania się do mieszkań i ich bezpośredniego otoczenia. Mężczyźni są podejrzani o stosowanie przemocy domowej.

– Funkcjonariusze wykorzystali instrumenty prawne pozwalające na szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od agresora, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników – informuje oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie asp. Magda Zarembska.

W minioną sobotę (5 lipca) policjanci z ciechanowskiej komendy zostali wezwani na interwencję domową do jednej z miejscowości w powiecie ciechanowskim. Na miejscu ustalili, że zachodzi uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy ze strony 26-latka wobec konkubiny. Mężczyzna pod wpływem alkoholu był agresywny, ubliżał kobiecie, niszczył meble. 26-latek został zatrzymany.

– Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, mundurowi podjęli decyzję o zastosowaniu wobec 26-latka nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni – informuje pani rzecznik.

Taki sam zakaz ciechanowscy dzielnicowi zastosowali wobec 83-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego, który stosował przemoc domową. Mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury ze swoją córką, wyzywał ją, szarpał, popychał, krytykował i poniżał. 83-latek również został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Policja przypomina!

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz: podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu; w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo: zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych; jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie; złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana: do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu, w miarę możliwości numeru telefonu, informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

red

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

asp. Magda Zarembska