Podziękowania dla poseł Cicholskiej

Podczas niedawnych Dożynek Gminno-Parafialnych w Kraszewie (gm. Ojrzeń) proboszcz tamtejszej parafii pw. św. Zygmunta ks. Józef Deptuła dziękował poseł Annie Cicholskiej (PiS) z wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na remont zabytkowego kościoła parafialnego.

W tym roku kraszewska parafia otrzymała 20 tys. zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na naprawę, wymianę i konserwację elementów ścian drewnianych kościoła – pierwszy etap, elewacja zachodnia. W ubiegłym – 35 tys. zł od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont kruchty kościelnej.

Odnowiona ściana zachodnia

Drewniano-murowany kościół w Kraszewie został zbudowany w XVI/XVII w. Jest jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych w powiecie ciechanowskim.

Red

Fot. Marek Szyperski