Podziękowania za dobrą pracę

Ciechanowska Rada Miasta pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Ciechanowa za 2016 r. i udzieliła absolutorium prezydentowi Krzysztofowi Kosińskiemu.

Na ostatniej sesji Rady Miasta znaczenie dobrej pracy wykonanej przez miejskich urzędników, pracowników miejskich instytucji, spółek komunalnych, radnych podkreśliła I zastępca prezydenta Ciechanowa Joanna Potocka-Rak.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=s9T1WbRQmcI&feature=youtu.be’]

– Dochody miasta stanowiły ponad 167,9 mln zł, wydatki – 164,1 mln zł. Wypracowana nadwyżka wyniosła 3,8 mln zł. Na dodatni bilans wpłynęło wprowadzenie do budżetu wolnych środków, w wysokości około 9 mln zł, pozostałych jeszcze po 2015 roku oraz racjonalna gospodarka finansami. Na zadania inwestycyjne w poprzednim roku wydano 22,4 mln zł, łącznie ze środkami pozyskanymi z zewnętrznych źródeł. Oprócz tego, przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości 11,5 mln zł zrealizowały spółki miejskie – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Renata Jeziółkowska.