Pogrzeb Stanisława Wieteski

Na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie pochowano Stanisława Wieteskę, zmarłego przedwcześnie w wieku 67 lat wójta gminy Opinogóra Górna.

Koncelebrowanej mszy św. pogrzebowej odprawione w kościele pw. św. Jana Pawła II w ciechanowskiej parafii Matki Bożej Fatimskiej przewodniczył proboszcz ks. kanonik Jan Jóźwiak, a kazanie wygłosił ks. Jan Grzybowski, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze. Zmarłego żegnali najbliżsi, współpracownicy, przedstawiciele gminnych instytucji, strażacy, przedstawiciele PSL, przyjaciele i znajomi.

Słowa pożegnania wygłosili m.in.: przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska, zastępca wójta Małgorzata Kołakowska, marszałek Mazowsza Adam Struzik, starosta ciechanowski Sławomir Morawski.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=UInzzEYaqic’]

 

Pożegnanie wygłoszone przez starostę Sławomira Morawskiego – w:

Pogrążona w żałobie Rodzino Zmarłego śp. Stanisława Wieteski, Czcigodni Księża,

Przedstawiciele władz samorządowych Mazowsza i powiatu ciechanowskiego,

Mieszkańcy Ciechanowa i Gminy Opinogóra Górna.
Żegnamy dziś Stanisława Wieteskę. Człowieka wyjątkowego. Odszedł od nas tak jak żył, skromnie, po cichu, nie ujawniając do końca swoich słabości, nie mówiąc o chorobie, która w końcu Go pokonała. Odszedł człowiek pracowity i uczciwy, pełen pokory wobec życia i ludzi. Człowiek zaangażowany w swoją pracę, zawsze pełen entuzjazmu, którym zarażał współpracowników, potrafiący jednocześnie łączyć w działaniu ludzi różnych poglądów i przekonań, ludzi starszych i młodszych. Był człowiekiem niesłychanie wrażliwym na ludzkie problemy i ludzką krzywdę.

Właściwie o śp. Stanisławie można by mówić godzinami. O Jego entuzjazmie, którym zarażał spotykanych na swej drodze ludzi, o wrażliwości na ludzką krzywdę, o zaangażowaniu w sprawy samorządowe, które były dla niego tak ważne. Ale jak zamknąć w kilku zdaniach Jego ponad trzydziestoletnią działalność samorządową? Jak opowiedzieć o dokonaniach, pomysłach, zrealizowanych planach, o oddaniu ideom samorządności? Jak opowiedzieć o człowieku wyjątkowym, a jednocześnie skromnym, pełnym pokory i zrozumienia dla innych? O człowieku, który prawie do ostatnich chwil pracował na swoim stanowisku.

Jego życie i praca od ponad 30 lat związana była z gminą Opinogóra, której służył z ogromnym zaangażowaniem. Znali go w tej gminie wszyscy. Jego bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, energia i potrzeba działania sprawiły, że stał się symbolem samorządności nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce.

Śp. Stanisław Wieteska w latach 1983-1990 pełnił funkcję naczelnika gminy. Od 1990 roku był nieprzerwanie jej wójtem.  Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową “Za zasługi dla Samorządu Terytorialnego”, a Rada Gminy Opinogóra w 1994 roku nadała Mu tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Opinogóra Górna”. Był jednym z najbardziej doświadczonych samorządowców w Polsce.

O niewielu ludziach można powiedzieć, że praca jest ich prawdziwą pasją. A śp. Stanisław Wieteska był pasjonatem pracy. Z ogromnym zaangażowaniem poświęcił się sprawom gminy Opinogóra i jej mieszkańców. Praca pochłaniała go bez reszty. Cieszył się z każdego sukcesu gminy. Żył sprawami ludzi, dla nich nie szczędził czasu i poświęcenia. Na pytanie – kim był i co robił Stanisław Wieteska, umieli odpowiedzieć nie tylko mieszkańcy gminy, ale wielu ludzi związanych na Mazowszu ze środowiskiem samorządowym. Jako działacz OSP zabiegał skutecznie, aby Ochotnicze Straże Pożarne w gminie miały nie tylko nowoczesne wyposażenie, ale także symbolizujące tradycje i dorobek sztandary jednostek. Był dobrym druhem, kolegą, którego będziemy wspominali jeszcze tysiące razy przy różnych okazjach. Od zawsze był aktywnym działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Odszedł niewątpliwie człowiek wybitny, człowiek wielu talentów, bardzo dobry gospodarz gminy Opinogóra, wspaniały mąż, ojciec i dziadek, szczery przyjaciel. Stanisław Wieteska pozostanie dla nas samorządowców wzorem przyzwoitego, pracowitego i dobrego człowieka.

Żegnam Go w imieniu samorządowców, druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych i kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego powiatu ciechanowskiego.

Stasiu – przyjacielu, spoczywaj w pokoju. Niech Cię utuli ta nasza piękna mazowiecka ziemia.

Całej rodzinie naszego drogiego Zmarłego składam płynące z głębi serca wyrazy głębokiego współczucia.