Polski Czerwony Krzyż żegna Ks. Infułata Kokosińskiego

Z głębokim żalem żegnamy – Kochanego Księdza, Opiekuna Duchowego
Polskiego Czerwonego Krzyża Ś.P. Ks. Infułata Ludomira Kokosińskiego
Człowieka życzliwego, o ogromnym sercu, oddanego kapłana.
Ks. Ludomir Kokosiński wyróżniał się wrażliwością i nie był obojętny na cierpienia innych ludzi.


Pozostanie w naszej pamięci jako serdeczny, radosny i oddany wszystkim kapłan. Od początku objęcia posługi duszpasterskiej w Parafii Św. Tekli w Ciechanowie ściśle był związany z działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża, za co został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami czerwonokrzyskimi.

W roku 2015 nadano Ks. Infułatowi Ludomirowi Kokosińskiemu Godność Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na zawsze pozostanie w Naszej Pamięci jako Człowiek Wielkiego Serca, Ceniony i Szanowany Duszpasterz.

Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Zarząd, Dyrekcja, Pracownicy i członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ciechanowie

Fot. FB PCK OR Ciechanów