Polski, matematyka, język obcy. A potem: żegnaj podstawówko!

Trwają egzaminy ósmoklasisty. Wczoraj (wtorek, 14 maja) kończący szkołę podstawową pisali egzamin z języka polskiego, dzisiaj – z matematyki, jutro czeka ich sprawdzian z języka obcego.

Obowiązkowy egzamin ósmoklasisty jest podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. W Ciechanowie przystąpiło do niego 182 uczniów i uczennic. Na Mazowszu w 1627 szkołach – ponad 3 tysiące.

red

Fot. Urząd Miasta Ciechanów/Ósmoklasiści z SP nr 6, gdzie do egzaminów przystąpiło 31 osób

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *