Pomóżmy chorej dziewczynce

 Mała Róża Pikus choruje na ostrą białaczkę. Potrzebna jest krew – każda grupa. Można ją oddawać w każdym punkcie krwiodawstwa z dopiskiem “Róża Pikus, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Warszawa, ul. Marszałkowska 24/23, fax: 22 621 53 62”.