Pomóżmy Patrycji !

Stowarzyszenie Młodzi w Regionie, we współpracy z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki organizuje 10 listopada o godz. 19.30 w Klubie Muzycznym „Dołek” ( PCKiSz w Ciechanowie) koncert charytatywny, podczas którego będą  zbierane pieniądze na leczenie  Patrycji Kłos.


Patrycja ma 13 lat i choruje na zapalenie płuc, małogłowie wrodzone oraz padaczkę. Dziewczynka pozostaje pod opieka wielu specjalistów. By  mogła się prawidłowo rozwijać potrzebuje rehabilitacji, co wiąże się z dużymi kosztami.

By wesprzeć ten szczytny cel zagrają: 3K, Unicorn, Jutro Wieczorem oraz Josy. Biletem wstępu jest zakup dowolnej ilości cegiełek (5, 10, 20 zł).

Zapraszamy zarówno tych którzy chcą posłuchać muzyki jak i osoby, którym nie jest obojętny los Patrycji.