Ponad 300 terytorialsów szkoliło się w miniony weekend

W miniony weekend ponad 300 terytorialsów 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej szkoliło się rotacyjnie, a 80 rozpoczęło szkolenie podstawowe i wyrównawcze.

Ostatni weekend okazał się bardzo intensywny dla terytorialsów z północnego Mazowsza. W sobotę kiedy od wczesnych godzin porannych wcielano nowych ochotników, żołnierze  pododdziałów brygady rozpoczynali co miesięczne szkolenie rotacyjne. Terytorialsi z Komorowa realizowali zajęcia strzeleckie na strzelnicy w Kątach Węgierskich i Wesołej,  a 51. batalion ćwiczył taktykę w rejonie odpowiedzialności swojego batalionu. Jednocześnie odbywały się szkolenia z zakresu działań przeciwkryzysowych.

Szkolenia w SRO

W ramach szkolenia specjalistycznego, które żołnierze odbywają w drugim roku służby w WOT, terytorialsi ciechanowskiego batalionu realizowali zajęcia dobowe. Tym razem nie odbyły się one na placu ćwiczeń taktycznych Targonie, lecz na terenie gminy Opinogóra w miejscowości Rembowo. Podczas zajęć żołnierze korzystali z obiektów „Operacja Paintball – Rembowo”, które umożliwiły prowadzenie ćwiczeń z zakresu działań ochronno – obronnych obiektów infrastruktury krytycznej, dały również możliwość wykorzystania zdobytych dotychczas umiejętności w rzeczywistym terenie.

– Wartością dodaną zajęć w takim terenie jest realizm szkolenia. Każdy nowy obiekt to nowa sytuacja taktyczna, nowy przypadek, do którego musimy stworzyć nowe rozwiązania. Dzięki temu unikamy działań szablonowych – mówi kierownik sobotnich zajęć por. Arkadiusz Rygiel – wpisuje się to w taktykę działań niekonwencjonalnych, które jako Wojska Obrony Terytorialnej powinniśmy praktykować, uczyć się i stale doskonalić – dodaje.

Szkolenia poza poligonami, w rejonach skąd pochodzą nasi żołnierze, mogą być podejmowane dzięki wzorowej współpracy brygady z przedstawicielami lokalnych samorządów. – Dziękuję  panu Piotrowi Czyżykowi, wójtowi Gminy Opinogóra za umożliwienie prowadzenia szkolenia na terenie gminy.  Również chciałbym podziękować Panu Krzysztofowi Lokajowi za udostępnienie obiektu „Operacja Paintball – Rembowo” – mówi kierownik zajęć, por. Rygiel. – Jednakże szczególne podziękowania należą się mieszkańcom miejscowości, w których pojawiliśmy się w miniony weekend. Dziękujemy ze ciepłe przyjęcie i wyrozumiałość. – dodaje por. Rygiel.

Ćwiczenia kryzysowe

Oprócz ćwiczeń taktycznych w ramach Szkolenia Podtrzymującego Zdolności,  podczas zajęć dobowych żołnierze zdobywali  również nowe umiejętności w zakresie reagowania kryzysowego, wsparcia organów samorządu terytorialnego i służby zdrowia w czasach pandemii, a także wsparcia organów administracji publicznej i służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Stanowią uzupełnienie potencjału obronnego Polski. W szczególności ich misją jest bronić i wspierać lokalne społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Obecnie w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2 tysiące żołnierzy.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. Krzysztof Mystkowski