Ponad 4 mln zł na lepszy dojazd do pól

Siedem gmin z powiatu ciechanowskiego i powiat ciechanowski otrzymają dofinansowanie za budżetu województwa mazowieckiego na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do pól.

Dzięki wsparciu samorządu województwa w subregionie ciechanowskim zrealizowane zostaną 44 inwestycje w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 4,4 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim i żuromińskim. – W sumie na całym Mazowszu dofinansowanych zostanie 300 zadań o łącznej wartości ponad 30 mln zł – informuje Urząd Marszałkowski.

To kolejne wsparcie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z subregionu ciechanowskiego zrealizują w tym roku 44 inwestycje.

– Dobra infrastruktura drogowa jest podstawą rozwoju każdej miejscowości. W przypadku dróg dojazdowych do łąk i pól ma też dodatkowe znaczenie. Przez to, że ułatwia rolnikom pracę i ich codzienne funkcjonowanie, przyczynia się też do rozwoju naszego rolnictwa – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Ciechanów – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mieszki Atle – Mieszki Różki – 95 tys. zł.

Glinojeck – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy – 150 tys. zł.

Gołymin-Ośrodek – Przebudowa drogi gminnej nr 120464W Gołymin-Ośrodek-Zawady Włościańskie – 65 tys. zł.

Ojrzeń – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb – odcinek II od km – 30 tys. zł; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięcin – 25 tys. zł.

Opinogóra Górna – Przebudowa drogi gminnej Kołaczków – Kobylin – etap III – 225 tys. zł.

Regimin – Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Koziczyn – 65 tys. zł

Sońsk – Przebudowa drogi gminnej Sońsk – Szwejki – 75 tys. zł; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ostaszewska – 50 tys. zł.

Powiat ciechanowski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz na odcinku od km 9+119,00 do km 10+399,50; od km 10+405,00 do km 10+870,00 i od km 10+874,50 do km 11+055,00 (długość 1926,00 mb) – 250 tys. zł.

Fot. pixabay.com