Porozumienie ponad podziałami w ciechanowskiej Radzie Miasta

Wszystkie trzy kluby radnych: Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska, mają swoich przedstawicieli w prezydium Rady Miasta Ciechanów.

Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Grażyna Derbin (KO), Agnieszka Kuźma (PiS) i Michał Rząsiński (PSL). Obydwie panie poparli wszyscy radni – 21, Michał Rząsiński otrzymał 20 głosów, jeden głos był przeciwny.

red

Fot. FB Grażyny Derbin, Agnieszki Kuźmy, Michała Rząsińskiego