Porozumienie szkolno-policyjne

– Dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą, a I Liceum Ogólnokształcącym CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie. Porozumienie określa zasady współpracy przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do uczniów I LO CN-B w Ciechanowie – poinformowała we wtorek 5 listopada oficer prasowy KPP Ciechanów kom. Jolanta Bym.


W ramach współpracy, uczniom będą przybliżane tajniki służby w Policji. Młodzież będzie informowana o bieżącej ofercie szkolnictwa policyjnego oraz możliwością przystąpienia do rekrutacji do służby w Policji, podczas spotkań z funkcjonariuszami policji uczniowie poznają funkcjonowanie, zadania i uprawnienia Policji. Poprzez włączanie w różnego rodzaju wspólne przedsięwzięcia będziemy starali się kształtować wśród młodzieży świadomość historyczną i patriotyczną, właściwe postawy obywatelskie i społeczne oraz upowszechniać ceremoniał policyjny.

-Komendę reprezentowali: Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Grzegorz Grabowski oraz koordynator ds. współpracy ze szkołami Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Piotr Mitter, natomiast Liceum – Wicedyrektor Szkoły mgr Agata Pytel – informuje kom. Bym.

Fot. KPP Ciechanów