Poseł Ozdoba wiceministrem klimatu. Czwartym posłem PiS w rządzie z okręgu nr 16

Premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Ozdobę na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu. Nominację wręczył Michał Kurtyka, minister klimatu – poinformowało ministerstwo.

Jak czytamy na internetowej stronie ministerstwa klimatu: “Jacek Ozdoba ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich.

W 2014 roku został wybrany jako najmłodszy radny Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. W latach 2014-2018 został członkiem komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, komisji Statutowej i Spraw Lokalnych oraz komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny.

Od początku działalności publicznej zaangażowany w działania samorządu w zakresie walki z zanieczyszczeniem środowiska. W 2018 roku koordynował prace zespołu  tworzącego program walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Od 2018 pełnił funkcję radnego  m.st. Warszawy.  Jest członkiem kilku komisji m.in. Ochrony Środowiska, Skarg i Wniosków oraz Rewizyjnej w radzie m.st. Warszawy.

W latach 2015-2018 pracował jako doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. W 2018 roku został powołany przez Prezesa Rady Ministrów jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w skład Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym”.

W ostatnich wyborach parlamentarnych Jacek Ozdoba został posłem Prawa i Sprawiedliwości z okręgu nr 16 – płocko-ciechanowskiego. Jest członkiem w komisji sejmowej dot. Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej.

Jacek Ozdoba jest już czwartym posłem (z sześciu) PiS z okręgu płocko-ciechanowskiego, który objął funkcję rządową. Przypomnijmy, że Łukasz Szumowski jest ministrem zdrowia, Maciej Wąsik – wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, a Maciej Małecki – wiceministrem aktywów państwowych. Bez funkcji rządowych pozostają już tylko Anna Cicholska i Waldemar Olejniczak.

W kampanii wyborczej poparcia Jackowi Ozdobie udzielił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Fot. Ministerstwo Klimatu