Posiłki nadchodzą! Wspólna akcja Banku Żywności w Ciechanowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

-Dzięki Darczyńcom takim jak firma Sokołów SA w dniu dzisiejszym (wtorek, 5 maja) Bank Żywności w Ciechanowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizują akcję pod hasłem Posiłki nadchodzą! Do 55 osób przekażemy wyjątkowe paczki, zawierające zestawy gotowych dań obiadowych, które można w łatwy sposób samodzielnie przygotować. Na paczki z jedzeniem czekają m.in.  osoby starsze,, z niepełnosprawnościami, które wcześniej korzystały z wyżywienia w placówkach dziennego pobytu, takich jak Środowiskowy Dom Samopomocy czy osób objętych usługami opiekuńczymi – informuje Bank Żywności w Ciechanowie.

– Wierzymy, że nasza akcja przyczyni się do tego, że seniorzy będą mogli rzadziej wychodzić z domów, aby zaopatrywać się w produkty żywnościowe, co w konsekwencji w obecnej sytuacji zwiększy ich bezpieczeństwo – mówi Dorota Jezierska- prezeska Banku Żywności w Ciechanowie

– W obliczu obecnej sytuacji pomoc w postaci gotowego posiłku dla wielu osób będących w izolacji społecznej zapewne będzie dużym wsparciem i ułatwieniem. Jestem pełna nadziei, że już niebawem wrócimy do normalności jednak do tego czasu zarówno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jak i Bank Żywności w miarę możliwości będzie organizował podobne akcje w celu wsparcia potrzebujących mieszkańców Ciechanowa. – dodaje Monika Lemanowicz- dyrektor ciechanowskiego MOPS

Z codziennego wsparcia Banku Żywności w Ciechanowie korzystają osoby w trudnej sytuacji życiowej,. Przekazujemy im systematycznie żywność za pośrednictwem ciechanowskich organizacji pomocowych. Dzięki takiemu partnerstwu możemy dotrzeć z jedzeniem do ponad 1200 mieszkańców naszego miasta.

W czasie pandemii pracujemy ze zdwojoną mocą. Współpracując ściśle z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowujemy paczki dla osób, przebywających na kwarantannie, Systematyczną pomocą z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej UE obejmujemy osoby, które straciły pracę i źródła dochodów, spełniają kryterium dochodowe , określone w wytycznych (1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie) i zgłoszą się do MOPS po skierowanie.

Już od ponad 10 lat Bank Żywności w Ciechanowie ratuje przed zmarnowaniem dobre jedzenie- odbiera darowizny żywnościowe ze sklepów i od producentów. Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy darczyńcami produktów, a ich odbiorcami, ludźmi w potrzebie.