Pospiesz się ze złożeniem wniosku o zwolnienie ze składek

30 czerwca upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz może obejmować umorzenia za maksymalnie trzy miesiące – marzec, kwiecień i maj.

Już niedługo mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Tylko do 30 czerwca możesz starać się o umorzenie składek za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r., a jeżeli korzystasz z ulgi na start albo osiągałeś wyższy przychód i niski dochód, to możesz wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Składki będą traktowane przez ZUS tak, jakby były opłacone, więc ubezpieczeni nie stracą prawa do późniejszych świadczeń.

Od 1 kwietnia wpłynęło do ZUS ponad 4 mln wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej. Dotyczą one głównie zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj, oraz wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudnionych i zleceniobiorców.

Dotychczas ZUS umorzył składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych opiewające na ponad 7,5 mld zł. Najwyższe kwoty z tytułu zwolnień ze składek dotyczą oddziałów ZUS w województwach mazowieckim (1,3 mld zł), śląskim (903 mln zł) i wielkopolskim (817 mln zł). W ramach Tarczy Antykryzysowej rozpatrzono już wnioski w tej sprawie dla 1,7 mln firm.

Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychód jest niższy niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Składki można umorzyć także wtedy, gdy przychód będzie wyższy, ale dochód wyniesie mniej niż 7 tys. zł.

Z kolei firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób mogą być objęte 50 proc. umorzeniem kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

ZUS uspokaja: jeżeli wniosek będzie budził wątpliwości, to urzędnik skontaktuje się z przedsiębiorcą e-mailem lub telefonicznie i wyjaśni sprawę. Informację o rozstrzygnięciu Zakład prześle pocztą lub udostępni ją na PUE ZUS. Aby odebrać odpowiedź wystarczy zalogować się do swojego konta.

Urząd zachęca do kontaktu elektronicznego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zanotował ostatnio znaczne zainteresowanie klientów korzystaniem z Platformy Usług Elektronicznych. Tylko w okresie od marca do końca maja przybyło 0,5 mln nowych profili na portalu PUE ZUS. Obecnie jest ich ponad 4,1 mln.

Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego