Powiat ciechanowski ma budżet na 2014 rok

16 radnych było za, czterech wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła budżet na rok 2014.

Po stronie dochodów budżet powiatu ciechanowskiego na 2014 rok opiewa na kwotę 115 mln 323 tys. 767 zł., natomiast po stronie wydatków zapisano kwotę 113 mln  874 tys. 267 zł. Nadwyżka, jak zapowiedział starosta Sławomir Morawski zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań wobec banków i spłatę rat kapitałowych. Tegoroczny budżet powiatu jest wyższy o prawie 25 mln zł  od projektu budżetu na 2013 rok.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=oglJHxhP1F4′]

a