Powiat ciechanowski nagrodził nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzisiaj (wtorek, 20 października) starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak i wicestarosta Stanisławem Kęsik wręczyli nagrody nauczycielom ze szkół i placówek powiatowych.

Lista nagrodzonych nauczycieli:

 1. Marzanna Zmysłowska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
 2. Mariusz Stawicki – wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
 3. Przemysław Łuniewski – nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie.
 4. Piotr Kaczmarczyk – kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół nr 1 gen. Józefa Bema w Ciechanowie.
 5. Tomasz Gumulak – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.
 6. Izabela Perera – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.
 7. Marzena Chodkowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie.
 8. Ewa Krajza – p.o. dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie.
 9. Aneta Chumięcka – nauczycielka w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie.
 10. Elżbieta Brzezińska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie.
 11. Wiesława Pełka – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.
 12. Emilia Górczyk – psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie.
 13. Anna Sacherska – pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie.

red.

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie