Powiat ciechanowski. Sesja w czasie zarazy

Głęboko w cieniu wojny o korespondencyjne wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się dzisiaj korespondencyjna sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego. Taki nietypowy przebieg – oczywiście z powodu zagrożenia koronawirusem.

Sesja rozpocznie się o godz. 8. Radni będą pozostaną w swych domach. Porządek obrad przedstawi obecny w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski. Sprawozdanie starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – będzie można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od 8. do 10. radni głosować będą korespondencyjnie nad projektami sześciu uchwał, a wśród nich m.in. w sprawie:ustanawiania i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, wystąpienia do ministra obrony narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema przy ul. Powstańców Warszawskich 24 w Ciechanowie,podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu ciechanowskiego.

Między 10., a 12. nastąpi odbiór materiałów od radnych i radnych i dostarczenie ich do przewodniczącego Rady – godz. 10.00 – 12.00. Przewodniczący stwierdzi prawomocność obrad i do godz. 13 ustali wyniki głosowania nad projektami uchwał. O 13.  nastąpi przedstawienie wyników głosowania radnych nad projektami uchwał, a później zamknięcie sesji.

Fot. Archiwum/Na zdjęciu: przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski