Powiat ciechanowski – strażakom ochotnikom

Rusza pilotażowa edycja programu pn.: “Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2019” dofinansowany ze środków powiatu ciechanowskiego. Wnioski o wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych urzędy gmin mogą składać od 18 czerwca.

Jak czytamy na stronie ciechanowskiego Starostwa Powiatowego założeniem Programu jest:

  • unowocześnienie  wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu powiatu ciechanowskiego do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii,
  • zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie możliwości działania jednostek OSP z terenu powiatu ciechanowskiego,
  • minimalizacja skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji,
  • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego,
  • dostosowanie do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej,
  • kontynuacja i podtrzymanie tradycji strażackich.

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać w terminie od dnia 28 czerwca 2019 r  do 31 lipca 2019 r  w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pok. 108 (I piętro)
Wniosek może być złożony wyłącznie przez  wójta/burmistrza  gminy/miasta z powiatu ciechanowskiego na formularzu opracowanym na potrzeby Programu. Wnioskodawca składa wnioski dla jednostek OSP, których łączna wartość nie może przekroczyć 5 tysięcy zł. Dofinansowanie w formie dotacji  na pomoc  finansową w kwocie do 5 tys.  zł  kosztów kwalifikowanych dla jednej jednostki OSP. 
Wnioski składane samodzielnie przez jednostki OSP nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie otrzymane przez gminę/miasto może zostać przekazane jedynie na zadania dotyczące: zakupu nowego  sprzętu ratowniczego, umundurowania, remonty strażnic, pojazdów i sprzętu wykorzystanego do prowadzenia akcji ratowniczych.

więcej na https://www.ciechanow.powiat.pl/pl/aktualnosci/pilotazowa-edycja-programu-1.html

Fot. Monika Szyperska/Na zdjęciu: strażacy z OSP Długołęka, gm. Opinogóra Górna