Powiat ciechanowski: wszyscy “za”

To był pierwszy taki wynik w najnowszej historii powiatu ciechanowskiego. Na absolutoryjnej sesji Rady Powiatu wszyscy obecni radni (20) – także radni opozycji – głosowali za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 r. i udzieleniem z tego tytułu absolutorium Zarządowi Powiatu.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=DkQRMYqggA4′]