Powiat ciechanowski: zmiany w prezydium Rady Powiatu i w jej komisjach

Podczas wczorajszej (poniedziałek, 23 stycznia) sesji Rady Powiatu odwołano dotychczasowych wiceprzewodniczących Rady i wybrano nowych. Zmienili się także szefowie komisji Rady.

Ze stanowiska wiceprzewodniczących Rady Powiatu odwołano związane z poprzednim starostą Joanną Potocką-Rak – Zenonę Babicz (klub Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego) – 13 głosów za odwołaniem, 7 – przeciw, 1 – wstrzymujący oraz Jolantę Teklińską (klub Współpraca i Rozwój) – 13 głosów za odwołaniem, 6 – przeciw, 1 – wstrzymujący się.

Nowymi wiceprzewodniczącymi wybrano radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości – Elżbietę Kuminiarczyk – 12 głosów za, 8 – głosów przeciw, 1 – wstrzymujący się oraz Grzegorza Liszewskiego – 14 głosów za, 5 głosów przeciw, 2 – wstrzymujące się.

Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została Barbara Kornatowska (klub PiS); przewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej – Zbigniew Gutowski (klub PiS), Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Promocji Zdrowia  – Tomasz Adam Grembowicz (klub CBUW), Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – Sławomir Rudnicki (klub PiS).

Nowi przewodniczący zastąpili odpowiednio: Irenę Gawarecką (klub WiR) – odwołaną stosunkiem głosów: 11 za, 7 przeciw, 3 – wstrzymujące się; Barbarę Kamińską (klub WiR) – odwołaną takim samym stosunkiem głosów; Elżbietę Kuminiarczyk – została wiceprzewodniczącą Rady Powiatu i Jana Andrzeja Kaluszkiewicza – na poprzedniej sesji wybranego starostą ciechanowskim.

Red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie