Powiat ciechanowski: życzenia od nowego starosty

Nowe władze powiatu ciechanowskiego spotkały się dzisiaj (wtorek, 3 stycznia) z kierownikami jednostek powiatowych, takich jak m.in. Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki, Powiatowy Urząd Pracy, Domy Pomocy Społecznej, Powiatowy Zarząd Dróg, szkoły średnie.

W spotkaniu udział wzięli: starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta Marek Marcinkowski, członek Zarządu Powiatu Wojciech Rykowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski. – Celem spotkania było omówienie najważniejszych spraw bieżących. Pan Starosta złożył wszystkim noworoczne życzenia i wyraził nadzieję na zacieśnienie współpracy – informuje Starostwo Powiatowe.

Red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie