Powiat z troską o niepełnosprawnych

Po raz siódmy w Zajeździe „Tur” w Niestumiu odbył się festyn 
integracyjny dla osób niepełnosprawnych z powiatu 
ciechanowskiego, będący zwieńczeniem  projektu „Aktywność 
szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”, realizowanego 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dzięki funduszom
unijnym z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jak informuje rzeczniczka starosty ciechanowskiego Barbara Tokarska – Wójciak: do Niestumia przyjechała: 30-osobowa grupa uczestników Projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” wraz z opiekunami; ponad 60-osobowa grupa niepełnosprawnych mieszkańców gmin powiatu wraz z opiekunami i pracownikami ośrodków pomocy społecznej; a także 40-osobowa grupa reprezentowana przez mieszkańców dwóch domów pomocy społecznej oraz uczestników Ośrodka Wsparcia, Środowiskowego domu samopomocy typu A i B,  Warsztatu Terapii Zajęciowej z Ciechanowa wraz z pracownikami tych placówek.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=dqavUDcHeH0′]