Powiatowe inwestycje mostowo-drogowe

Most na Łydyni łączący Lekowo i Regimin oraz remont drogi Opinogóra – Pałuki – powiat ciechanowski rozpoczyna dwie ważne inwestycje.

Mówi kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie Józef Borkowski.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=dw-DpZtDrpw’]