Powiatowo-gminne spotkanie w Regiminie

Nowy starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz i wicestarosta Marek Marcinkowski spotkali się z władzami gminy Regimin.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim bieżącej współpracy oraz inwestycji planowanych do zrealizowania na terenie gminy. – Dobra współpraca zawsze przynosi efekty – skomentowała wójt Mariola Kołakowska. – Nowym władzom Starostwa Powiatowego życzę wszelkiej pomyślności, zapału i sił do pracy, a także satysfakcji z realizacji zawodowych planów. Niech nasza dobra współpraca przyniesie zamierzone efekty.

W spotkaniu uczestniczyła również Sekretarz Gminy Regimin Danuta Szewczak.

Red

Fot. FB Mariola Kołakowska/Od lewej: Marek Marcinkowski, Mariola Kołakowska, Jan Andrzej Kaluszkiewicz, Danuta Szewczak