Powiatowy Dzień Strażaka w Ciechanowie

Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele w parafii Matki Bożej Fatimskiej, której przewodniczył powiatowy kapelan strażaków ks. Krzysztof Jaroszewski, a koncelebrował proboszcz ks. Jan Jóźwiak. Druga część uroczystości odbyła się na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Odznaczeni i awansowani podczas uroczystości:

 Brązową odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostali: st. ogn. Krzysztof Skoneczny , dh. Leszek Dębski, dh. Tadeusz Kaźmierczak, dh. Krzysztof Wierzchowski, dh Wiesław Zmorzyński.

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: asp. sztab. Bartłomiej Kołakowski, st. ogn. Grzegorz Jabłoński, st. ogn. Artur Skierkowski, st. ogn. Andrzej Gostkowski.

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: asp. Sebastian Macfałda, asp. Marcin Jakubowski, ogn. Maciej Wilkowski, mł. ogn. Piotr Dzięgielewski.

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: mł. bryg. Piotr Kwasiborski, mł. ogn. Kamil Synowiec, mł. ogn. Adam Bęćkowski, st. sekc. Robert Dikau.

Awansowani na wyższe stopnie służbowe:

Rozkazem personalnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do stopnia brygadiera awansowany został: mł. bryg. Tomasz Gajewski. Nominacja została wręczona podczas obchodów Mazowieckiego Dnia Strażaka 10 czerwca w Warszawie.

Do stopnia aspiranta: mł. asp. Cezary Humięcki , mł. asp. Mariusz Kruszyński, mł. asp. Sebastian Macfłada.

Do stopnia starszego ogniomistrza: ogn. Grzegorz Jabłoński, ogn. Marcin Kwaśniewski, ogn. Grzegorz Rostkowski, ogn. Piotr Zajkowski.

Do stopnia ogniomistrza: mł. ogn. Adam Milewski, mł. ogn. Krzysztof Poznański, mł. ogn. Marek Samsel, mł. ogn. Kamil Wachol, mł. ogn. Maciej Wilkowski, mł. ogn. Jacek Włodkowski, mł. ogn. Piotr Wysocki.

Do stopnia młodszego ogniomistrza: st. sekc. Mariusz Zakrzewski.

Do stopnia starszego sekcyjnego: sekc. Robert Dikau.

Do stopnia sekcyjnego: st. str. Łukasz Gralewicz, st. str. Maciej Kwiatkowski.

Do stopnia starszego strażaka:  str. Patryk Smoliński.

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  wyróżnieni zostali: kpt.  Michał Budnicki, młodszy brygadier w stanie spoczynku Jarosław Suski, pułkownik Mieczysław Gurgielewicz, Mariola Kołakowska – wójt gminy Regimin i Marek Piotrowicz – wójt gminy Grudusk.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski w uznaniu za wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej wyróżnił listem gratulacyjnym druhów ochotniczych straży Pożarnych: dh Stanisław Lazarski – OSP Rydzewo, dh. Krzysztof Sosnowski – OSP Nasierowo, dh. Czesław Jabłoński – OSP Młock, dh Andrzej Stryjewski – OSP Łysakowo, dh. Sylwester Milewski – OSP Rydzewo, dh Bogdan Ostrowski – OSP Ojrzeń, dh. Zbigniew Tolsdorf – OSP Sońsk, dh. Włodzimierz Maziński – OSP Bądkowo.

Starosta Powiatu Ciechanowskiego Joanna Potocka-Rak wyróżniła pamiątkowym grawertonem z okazji Powiatowego Dnia Strażaka  funkcjonariuszy PSP za działalność na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu ciechanowskiego.

Otrzymali je: mł. bryg. Piotr Kwasiborski, mł. kpt. Damian Kołpaczyński, asp. Sebastian Macfałda, st. ogn. Krzysztof Skoneczny, st. ogn. Jan Mach.

Strażacy uhonorowali także osoby ich wspierające: komendant powiatowy PSP w Ciechanowie bryg. Tomasz Gajewski pamiątkowymi statuetkami św. Floriana – patrona strażaków – uhonorował starostę Joannę Potocką-Rak i burmistrza Glinojecka Łukasza Kapczyńskiego. Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Ciechanowie dh Bogdan Kołakowski wręczył natomiast pamiątkowy album poseł Annie Cicholskiej.

Ciechanowscy strażacy – ci zawodowi i ci z OSP – otrzymali wiele podziękowań i życzeń. M.in. od komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Nowosielskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika, poseł Anny Cicholskiej, starosty powiatu ciechanowskiego Joanny Potockiej-Rak.

Red

Fot. Marek Szyperski