Powołano komponent lotniczy FlyEye

W ubiegłym tygodniu zakończyło się kolejne szkolenie lotnicze operatorów bezzałogowych statków powietrznych, które zorganizowała 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej.  W szkoleniu udział wzięły 3 Brygady OT oraz żołnierze 11. Pułku Artylerii w Węgorzewie.

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej powołała komponent lotniczy złożony z przedstawicieli Brygad Obrony Terytorialnej wyposażonych w zestawy Bezzałogowych Statków Powietrznych FlyEye. Bezzałogowa latająca platforma FlyEye, jest systemem zaprojektowanym do misji rozpoznawczych i obserwacyjnych. W warunkach bojowych użytkowana może być do obserwacji pola walki, patrolowania granic i skutków katastrof, a także monitoringu infrastruktury krytycznej. Są one eksploatowane w WOT od 2020 roku.

Przez ostatnie 2 tygodnie operatorzy bezzałogowców z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 5. Mazowieckiej Brygady OT oraz 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady OT brali udział w szkoleniu, które odbyło się w Białobrzegach nad Pilicą w okolicach Radomia. Rolę instruktorów podczas kursu objęli żołnierze z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii z Węgorzewa.

Główny celem powołania komponentu było wyszkolenie operatorów wyselekcjonowanych spośród najbardziej wyszkolonych operatorów FlyEye z Wojsk Obrony Terytorialnej do roli instruktorów posiadających zdolności do samodzielnego szkolenia kolejnych zespołów obsługujących bezzałogowe statki powietrzne.  Podczas szkolenia realizowane były loty szkolne i egzaminacyjne do lotów instruktorskich, loty kontrolne w celu przedłużenia uprawnień operatorskich, loty treningowe w celu zachowani rytmiki szkolenia i podtrzymania nawyków lotniczych. Przeprowadzono także egzamin z wiedzy stosowanej oraz zrealizowano kompleksowe przygotowanie do lotów instruktorskich.

W ciągu trwania kursu operatorzy bezzałogowców wykonali  łącznie 30 lotów na zestawach BSP FlyEye, co daje ponad 32 godziny praktycznego szkolenia, oraz 24 loty na symulatorach BSP.

Przypomnę, że pierwsze loty FlyEye realizowane przez żołnierzy Grupy Rozpoznania Obrazowego 5. Mazowieckiej Brygady OT odbyły się w czerwcu ubiegłego roku, a uzyskane przez żołnierzy kompetencje mogą zostać wykorzystane w realnych działaniach pomocowych.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT