Powołano rzeczników praw ucznia w powiecie ciechanowskim

Akty powołania rzecznikom, którzy będą działali w placówkach prowadzonych przez Powiat Ciechanowski, wręczyli we wtorek (marca) starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz i wicestarosta Marek Marcinkowski.

Rzecznikami zostali: Dorota Budnicka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie; Tomasz Grodecki – Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie; Małgorzata Konieckiewicz – I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie; Małgorzata Malinowska – Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie; Agnieszka Ozdarska – Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie; Agnieszka Rumińska – Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie.

Uroczystość, w której wzięli udział także dyrektorzy placówek oświatowych, odbyła się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. – Powołanie rzecznika praw ucznia w każdej szkole to efekt współpracy Zarządu Powiatu z radnymi Młodzieżową Radą Powiatu Ciechanowskiego – informuje Starostwo Powiatowe.

red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie