Powstały Mobilne Zespoły Rekrutacyjne 5. MBOT

W 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczął działanie nieetatowy Mobilny Zespół Rekrutacyjny. Zadaniem rekruterów z WOT jest wsparcie procesu naboru kandydatów do służby w najmłodszym rodzaju sił zbrojnych. „Headhunterzy” udzielą wszystkich informacji dotyczących służby oraz pomogą osobom zainteresowanym wypełnić wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej.

Mobilne Zespoły Rekrutacyjne powstały w 13 z 15 brygad OT i ich głównym zadaniem jest wyszukiwanie kandydatów do służby wojskowej. Koncepcja stworzenia kilkuosobowych zespołów rekrutacyjnych w Wojskach Obrony Terytorialnej wzorowana jest częściowo na modelu stosowanym m.in. w Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich. Jeśli projekt się sprawdzi, liczba Zespołów będzie powiększana.

Zadaniem zespołów jest dotarcie do indywidualnych osób i zachęcenie ich do założenia munduru oraz sprawdzenia swoich sił w służbie, która z powodzeniem może być łączona z życiem zawodowym i prywatnym. Ważna jest bezpośrednia rozmowa i dzielenie się własnym doświadczeniem z zainteresowanymi ze swojej gminy czy powiatu, rzetelna informacja z pierwszej ręki ma przekonać potencjalnego kandydata, że służba wojskowa to trafiony wybór. 

– Ideą naszej inicjatywy jest skrócenie czasu procedur związanych z rekrutacją do pododdziałów naszej brygady. W każdej chwili osoba zainteresowana może zadzwonić do takiego rekrutera, by uzyskać niezbędne informacje, spotykamy się również z potencjalnymi kandydatami podczas różnego rodzaju eventów, imprez a ostatnio nawet razem z przedstawicielami wojskowych komend uzupełnień pojawiamy się w punktach rekrutacyjnych organizowanych w ramach akcji „Zostań żołnierzem RP” – wyjaśnia ppor. Łukasz Chomka, szef Mobilnych Zespołów Rekrutacyjnych 5.MBOT.

Wszyscy rekruterzy w 5.MBOT, to żołnierze terytorialnej służby wojskowej. Przeszli oni odpowiednie szkolenie podczas którego poznali wymogi formalno-prawne, jakie powinien spełnić kandydat do służby wojskowej, przepisy z zakresu ochrony danych osobowych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Ich zadaniem jest wyszukiwanie kandydatów na terytorialsów np. podczas spotkań z uczniami szkół średnich lub członkami organizacji proobronnych. Z osobami zainteresowanymi będą się umawiać na spotkania, a następnie pomogą wypełnić wniosek o powołanie do wojska, odbiorą od kandydatów także kopie niezbędnych dokumentów: tożsamości i poświadczające zdobyte wykształcenie. Następnie te dokumenty, za pośrednictwem jednostek wojskowych, przekażą do wojskowych komend uzupełnień.

W strukturach 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej obecnie działają 3 Mobilne Zespoły Rekrutacyjne w rejonach odpowiedzialności 51, 52 i 53 batalionu lekkiej  piechoty. Mobilny Zespół Rekrutacyjny 54 blp jest w  trakcie formowania.

Osoby pochodzące z powiatu ciechanowskiego płońskiego, mławskiego i żuromińskiego, które są zainteresowane służbą w 5. MBOT mogą kontaktować się z przedstawicielem  Mobilnego Zespołu Rekrutacyjnego 51 blp: szer. Grzegorz Sadecki tel: 731-307-027, grzegorz.sadecki@wor.ron.mil.pl.

Zainteresowane służbą osoby z powiatu ostrowskiego, ostrołęckiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, makowskiego i przasnyskiego prosimy o kontakt z przedstawicielami Mobilnego Zespołu Rekrutacyjnego 52 blp: st. szer. Grzegorz Wojciechowski, tel. 727-016-357, b.wojciechowski@ron.mil.pl/, kpr. Mariusz Kubeł, tel. 505-304-430, mariusz.kubel@wot.ron.mil.pl/ .

Natomiast osoby z rejonu odpowiedzialności 53 blp czyli z powiatu siedleckiego, sokołowskiego, mińskiego i węgrowskiego powinny kontaktować się z: ppor. Łukasz Chomka, tel. 785-541-067, lukasz.chomka@wot.ron.mil.pl , st. szer. Marcin Michalak, tel. 530-442-378, marcin.michalak@wot.ron.mil.pl , st. szer. Sławomir Lewarski, tel. 516-026-421, slawomir.lewarski@wot.ron.mil.pl .

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej