Pozarządowi: możecie starać się o pieniądze z powiatu

Powiat ciechanowski zapraszamy organizacje pozarządowe działające jego terenie do składania ofert w ramach ogłoszonego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.

-W budżecie Powiatu Ciechanowskiego zagwarantowano środki na ten cel w łącznej kwocie 452 000,00 zł, w tym na: Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 180 000,00 zł. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 198 000,00 zł. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w kwocie 27 000,00 zł. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 27 000,00 zł. Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w kwocie 20 000,00 zł – czytamy na stronie powiatu.

Więcej tutaj: https://www.ciechanow.powiat.pl/pl/aktualnosci/wazne-informacje-dla-organizacji-.html?fbclid=IwAR1TKtbrDN2urRGcJzkosLQPDBr4V3Eo9PhTmd8dJqhEaVXZ1ZtHE9iJ024