Pozbędziemy się Gwardii Ludowej

Jest wreszcie nadzieja, że słynne już „koszty zmian” przestaną blokować ostateczną dekomunizację nie tylko ciechanowskich ulic. W Sejmie rozpoczął pracę zespół parlamentarny do spraw usunięcia z przestrzeni publicznej symboli nazizmu i komunizmu. W jego skład wszedł także poseł z okręgu płocko-ciechanowskiego Mirosław Koźlakiewicz.

Zespół ma przygotować projekt odpowiedniej ustawy. Jeśli wejdzie w życie – żaden samorząd nie będzie już mógł zasłaniać się kosztami zmiany nazw ulic, których patronami są wciąż działacze komunistyczni, czy komunistyczne organizacje.

W Ciechanowie PRL-owskich patronów pousuwano z ulic hurtowo na początku lat 90. W myśl zasady „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek” pozostawiono jednak ulicę Gwardii Ludowej czy Osiedle Świerczewskiego. To ostatnie zniknęło z mapy miasta dostępnej na nowej stronie internetowej Ratusza, ale wciąż widnieje na blokach. Na mapie jest za to Osiedle 40-lecia – niegdyś 40-lecia PRL.

W skład parlamentarnego zespołu wchodzą posłowie PiS: Arkadiusz Czartoryski, Małgorzata Gosiewska, Artur Górski, Izabela Kloc, Jacek Sasin;  PO – Mirosław Koźlakiewicz; Solidarnej Polski – Jerzy Rębek oraz senator PiS – Robert Mamątow.

http://ipn.gov.pl/portal/pl/398/4908/Gwardia_Ludowa_Armia_Ludowa.html

http://ipn.gov.pl/portal/pl/398/4918/Karol_Swierczewski_Walter_18971947.html

a