“Poznaj Polskę” w Ciechanowie, Gołotczyźnie i Opinogórze Górnej

Trzy placówki kulturalne z powiatu ciechanowskiego na ministerialnej liście programu „Poznaj Polskę”. Urząd Miasta protestuje z powodu skreślenia z niej Parku Nauki Torus.

„Poznaj Polskę” to program przygotowany przez ministerstwo edukacji i nauki, który ma za zadanie: „wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym”.

Na ministerialnej liście znalazło się 600 placówek z całej Polski, w tym: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie – oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej.

Nie ma na niej ciechanowskiego Parku Nauki Torus prowadzonego przez miejski Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej – Studio. – Ciechanowski park nauki przy wieży ciśnień został usunięty przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z listy programu „Poznaj Polskę”. W konsekwencji szkoły z całego kraju straciły możliwość ubiegania się o dofinansowanie wycieczek dla uczniów do tego miejsca. 31 sierpnia Park Nauki Torus pojawił się w wykazie programu, a dziś (10 września) został z niego usunięty przez ministerstwo. Nie podano przyczyn takiej decyzji. Ratusz skierował pismo do ministra P. Czarnka o pilne przekazanie wyjaśnień – poinformowała wczoraj (piątek, 10 września) rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Dzięki programowi „Poznaj Polskę” – szkoły mogą dostać (w formie dotacji celowej) pieniądze z MEiN na: „dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia”. Dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki: jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł, trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł. Warto zaznaczyć, że wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Na finansowanie programu przewidziano w tym roku 15 mln zł. Nabór wniosków ruszył 6 września i potrwa do końca miesiąca.

red