Praca – pasja, misja, powołanie

W Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego odbyły się IX Akademickie Targi Pracy połączone z Dniem Przedsiębiorczego Studenta. Mottem imprezy było: „Praca – pasja, misja, powołanie”.

Jednym z 17. Wystawców (firm i instytucji) była Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie. Jakie warunki musi spełniać kandydat na policjanta? Jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji? Na te i wiele innych pytań odpowiadali przedstawiciele Komendy.

– Zainteresowani służbą w Policji byli przede wszystkim młodzi ludzie, którzy swoją przyszłość i karierę zawodową wiążą właśnie z mundurem. Uczestnicy targów pracy mogli dowiedzieć się między innymi, jakie warunki musi spełniać kandydat do służby oraz jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji. Przedstawiciele Policji odpowiadali na wiele pytań i rozdawali ulotki z informacjami dla kandydatów do służby – relacjonuje oficer prasowy ciechanowskiej KPP kom. Jolanta Bym. – Policjanci przypominają wszystkim osobom zainteresowanym, że rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły, zatem dokumenty można składać w dowolnym terminie. Wszelkie szczegółowe informacje na temat niezbędnych formalności i warunków przyjęć można uzyskać odwiedzając m.in. strony internetowe miejscowych komend Policji.

 Targi zorganizowało Biuro Karier „Partner” Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wzięli w nich udział tacy pracodawcy jak: Cedrob S.A., Norcospectra, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Wojska Obrony Terytorialnej oraz m.in. instytucje: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – filia w Ciechanowie i Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.

Red

Fot. KPP Ciechanów