Pracowała w Ciechanowie. Ma ważne stanowisko w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski powołał Katarzynę Jędruszczak na stanowisko dyrektora generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Nowa pani dyrektor była w przeszłości zawodowo związana z Ciechanowem.

Jak czytamy na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: „Katarzyna Jędruszczak jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. W 2015 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w polityce regionalnej UE”. Jest też absolwentką studiów podyplomowych: Executive Master of Business Administration (MBA), Zarządzania Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej oraz Akademii Rozwoju Regionalnego.

W latach 2007-2015 była pracownikiem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, gdzie między innymi zajmowała się kontrolą projektów. Następnie w latach 2015-2016 pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Od 2016 do 2018 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. rozwoju regionalnego oraz Zastępcy Dyrektora ds. Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie. Od 2018 roku pracowała na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wykładowca akademicki, autorka kilkunastu publikacji naukowych i artykułów w czasopismach”.

– Lubię podróże i książki. Mam synka Antosia i męża, który jest żołnierzem zawodowym i służył kiedyś w pułku w Ciechanowie, teraz na WAT – powiedziała nam Katarzyna Jędruszczak.

Nowa pani dyrektor w przeszłości była związana zawodowo z Ciechanowem. Pracowała w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Urzędzie Pracy i w Zakładzie Energetycznym.

Red

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki