Prawie 50 tys. zł dofinansowania do Ekopracowni – Zielone Serce Krasiniaka

Powiat Ciechanowski otrzymał rządowe dofinansowanie w wysokości 49 tys.50 zł na realizację zadania pod nazwą. “Ekopracownia – Zielone Serce Krasiniaka, inwestycja proekologiczna w I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie” w ramach konkursu “Ekopracownia”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie powstanie nowoczesna pracownia przyrodnicza. Jak informuje Starostwo Powiatowe: – Projekt ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych młodego pokolenia w zakresie m.in.: odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na całkowity koszt zadania składają się: zakup pomocy dydaktycznych: 28.660,00 zł,

zakup wyposażenia: 5.840,00 zł, wykonanie prac remontowych: 20.000,00 zł. Całkowity koszt zadania: 54.500,00 zł, Wkład własny: 5.450,00 zł, uzyskana kwota dofinansowania: 49.050,00 zł.

– Serdeczne podziękowania za przygotowanie projektu, dzięki któremu otrzymaliśmy dofinansowanie, kierujemy w szczególności do: Marzanny Zmysłowskiej, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, Jarosława Piecha, nauczyciela geografii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, uczniów klasy ekologicznej 2E w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie – czytamy w informacji Starostwa.

Red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie