Prezydent do strażaków: Bardzo dziękuję za tę służbę

-W ramach tego wielkiego programu – w ogóle modernizacji polskiej straży pożarnej – w sumie będzie zakupionych ponad 500 nowych wozów strażackich, część z nich dla Państwowej Straży Pożarnej. Ale w momencie, gdy nowe wozy będą trafiały do Państwowej Straży Pożarnej, te wciąż w doskonałym stanie się znajdujące, często używane przez kilka lat wozy, wcale niezużyte będą sukcesywnie przekazywane ochotniczym strażom pożarnym – zasilą formacje strażackie służące najbliżej człowieka – powiedział wczoraj prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

źródło: www.prezydent.pl

Przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy:

Szanowny Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Szanowny Panie Komendancie Główny Straży Pożarnej,

Szanowny Panie Komendancie Wojewódzki,

Szanowny Panie Komendancie Powiatowy,

Druhowie,

Wszyscy Przybyli Goście,

Szanowni Państwo!

To dla mnie wielki moment satysfakcji, że mogę być z Państwem tu, przed nową remizą w Płońsku, wręczać promesy na zakup nowych strażackich samochodów ratowniczo-gaśniczych i być świadkiem wręczenia przez Pana Ministra kluczyków do wozów, które stoją tutaj, przed nami, a które już od dziś będą służyły ochotniczym strażom pożarnym z woj. mazowieckiego.

Mówię, że jest to dla mnie wielka satysfakcja, bo ta remiza – jak powiedział pan Komendant – została zrealizowana ze środków uruchomionych decyzją z 2017 roku dotyczącą modernizacji służb mundurowych, wśród nich także straży pożarnej. A środki, z których realizowane są zakupy nowoczesnego wyposażenia dla ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, także są elementem tego wielkiego programu – unowocześniania polskiego państwa. Programu, który zapowiadałem jeszcze w 2016 roku, a który był realizowany najpierw przez pana ministra Mariusza Błaszczaka, zaś dzisiaj przez pana ministra Mariusza Kamińskiego, pana ministra Wąsika i ich współpracowników.

Cieszę się, bo dzięki naszej współpracy, dzięki temu współdziałaniu ta modernizacja rzeczywiście jest możliwa, staje się realna i pozwala tej niezwykle wielkiej rzeszy polskich strażaków – zarówno zawodowych, z Państwowej Straży Pożarnej, jak i strażaków ochotników, których w całej Polsce jest 700 tys. – dobrze służyć swoim współobywatelom.

Zawsze mówię z wdzięcznością o strażakach ochotnikach. Zgłaszają się, by poświęcić swój czas na ratowanie życia, zdrowia i mienia swoich sąsiadów oraz innych ludzi, którzy znajdą się w niebezpieczeństwie. Nie są strażakami zawodowymi, nie jest to ich praca. Jest to ich ochotnicza służba oddania się ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Jestem za to zawsze ogromnie wdzięczny.

Od samego początku jedną z wielkich moich ambicji było to, by ludzie, którzy poświęcają się dla nas, często zostawiając swoje rodziny, którzy ryzykują swoim życiem i zdrowiem, by nieść pomoc innym, byli jak najlepiej wyposażeni – mogli służyć jak najsprawniej, w jak najgodniejszych i najbezpieczniejszych warunkach. Temu właśnie służy m.in. wielki program zakupów wozów ratowniczo-gaśniczych, także dla ochotniczych straży pożarnych.

W ramach tego wielkiego programu – w ogóle modernizacji polskiej straży pożarnej – w sumie będzie zakupionych ponad 500 nowych wozów strażackich, część z nich dla Państwowej Straży Pożarnej. Ale w momencie, gdy nowe wozy będą trafiały do Państwowej Straży Pożarnej, te wciąż w doskonałym stanie się znajdujące, często używane przez kilka lat wozy, wcale niezużyte będą sukcesywnie przekazywane ochotniczym strażom pożarnym – zasilą formacje strażackie służące najbliżej człowieka.

A obok tego będą trafiały do ochotniczej straży pożarnej także wozy nowe – poprzez te promesy, które przed momentem wręczyłem druhom i które, mam nadzieję, wkrótce zostaną przemienione w nowiusieńki sprzęt, którym z dumą będziecie mogli jechać do akcji ratowniczo-gaśniczych, do akcji pomocowych.

Chcę wykorzystać tę okazję także do podziękowania za niezwykłą służbę w tym bardzo trudnym czasie, w którym ciągle się znajdujemy. Walka z koronawirusem, z epidemią to było też wielkie dzieło poświęcenia strażaków, również ochotników – to stawiane tymczasowe izby przyjęć przy szpitalach, to wszystkie inne działania, które strażacy ochotnicy i strażacy Państwowej Straży Pożarnej podejmowali, by wspomóc walkę z epidemią. Ogromnie za to dziękuję.

Niedawno dziękowałem Waszym druhom za niezwykły hart ducha, jaki pokazali przy ratowaniu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Był to pokaz bohaterstwa i profesjonalizmu zarówno ze strony Państwowej Straży Pożarnej, jak i – co chcę podkreślić – także strażaków ochotników.

Bardzo często słyszę od ludzi, gdy jestem na miejscu, gdzie zdarza się jakaś klęska żywiołowa – jak właśnie pożar czy powódź – że „pierwsi byli nasi strażacy”. „Nasi strażacy” to właśnie ochotnicy. „Nasi strażacy” to nasi sąsiedzi. Ludzie z dumą mówią o druhach: nasi strażacy. Bardzo dziękuję za tę służbę. Ona ma niezwykłe znaczenie – ma wielkie znaczenie społecznotwórcze i państwowotwórcze, ma także wielkie znaczenie dla budowy w kraju postaw patriotycznych i dla budowy systemu bezpieczeństwa kraju.

Ostatnio podpisaliśmy Narodową Strategię Bezpieczeństwa. W jej ramach będziemy dokonywali rozwoju kolejnych systemów bezpieczeństwa naszego kraju, m.in. poprzez system ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej. Bardzo ważną rolę będą w tym odgrywały właśnie doświadczenia ochotniczych straży pożarnych przenoszone z terenów mniejszych miejscowości i terenów wiejskich na tereny miejskie.

Dlatego że tych bardzo dobrych doświadczeń właśnie ochotnicze straże pożarne i strażacy ochotnicy mają bardzo wiele i na terenach miejskich mogą być one wykorzystane właśnie do poprawy bezpieczeństwa ludności, do sprawniejszego niesienia pomocy. Cieszę się z tego bardzo i dziękuję za gotowość przekazywania tych doświadczeń.

Jeszcze raz na ręce druhów składam serdeczne gratulacje – tych otrzymanych promes i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ale proszę także o przekazanie nie tylko gratulacji, lecz także wyrazów szacunku i serdecznych pozdrowień wszystkim Waszym druhnom i druhom, najbliższym, rodzinom, wszystkim, którzy służą i są gotowi służyć bezpieczeństwu ludzi, bezpieczeństwu Rzeczypospolitej każdego dnia. Jestem za to ogromnie wdzięczny.

Szczęść Boże, polskim strażakom!