Prezydent Kosiński: Zapraszam wszystkich do solidarnej współpracy

Dzisiaj (czwartej, 2 maja) na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rady Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński złożył ślubowanie i został zaprzysiężony na Prezydenta Miasta Ciechanów na lata 2024-2029.

To trzecia kadencja prezydencka Krzysztofa Kosińskiego (PSL). W ostatnich wyborach nie miał rywala i zdobył 81,45 proc. głosów (12 tys. 990 za, 2 tys. 958 przeciw) przy frekwencji 48,65 proc. uprawnionych do głosowania.

– Mamy powody do dumy tu, w Ciechanowie i ambicje by sięgnąć po więcej – powiedział po złożeniu ślubowania prezydent Kosiński. – Zapraszam wszystkich do solidarnej współpracy. Do budowania porozumienia ponad bieżącą polityką. Zrobię wszystko, żeby moja ostatnia kadencja była najlepszą. Dziękuję za zaufanie i bierzmy się do pracy. Niech żyje Ciechanów.

Gratulacje prezydentowi Kosińskiemu złożyli m.in. posłowie: Anna Cicholska (PiS) i Adam Krzemiński (KO), starosta ciechanowski Jana Andrzej Kaluszkiewicz i honorowa obywatelka Ciechanowa Bibianna Mossakowska.

Podczas sesji radni zadecydowali również o składach komisji. Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska została Edyta Rzeplińska-Filipowicz (klub PSL), Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Anna Smolińska (klub PSL), Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich – Janusz Prusiński (klub PiS), Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Marek Łebkowski (klub KO), Komisji Rewizyjnej – Piotr Wojciechowski (klub PSL), Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Krzysztof Leszczyński (klub PSL).

O wyborcze przewodniczącego Rady Miasta Michała Jeziółkowskiego (klub PSL) oraz wiceprzewodniczących Rady piszemy tutaj: https://www.ciechtivi.pl/jedyny-kandydat-jednoglosnie-wybrany-michal-jeziolkowski-przewodniczacym-rady-miasta-ciechanow/ https://www.ciechtivi.pl/porozumienie-ponad-podzialami-w-ciechanowskiej-radzie-miasta/

red

Fot. archiwum UM Ciechanów