Prezydent oddał “Polonię” Staroście

– Dzisiaj (10 listopada) miało miejsce przekazanie przez Gminę Miejską Ciechanów nieruchomości zwanej hotelem Polonia Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Starostę Ciechanowskiego – poinformowała rzeczniczka starosty Barbara Tokarska – Wójciak. – Punktualnie o godz. 10. odbyło się przekazanie kluczy do budynku, poprzedzone spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości.

 

 Obie strony opisały jak wygląda budynek, kto obecnie użytkuje pomieszczenia budynku, ogólny stan nieruchomości i stan liczników. W tej chwili pomieszczenia użytkują (bezumownie) dwie organizacje PTTK (w przybudówce od strony ul. Warszawskiej) oraz Stowarzyszenie Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę (na I piętrze).
Ze strony służb starosty w przekazaniu nieruchomości uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego – Janusz Główka i Michał Smoliński z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, a ze strony Gminy Miejskiej – Wiesław Szymański i Jadwiga Kołkowska z Urzędu Miasta, Barbara Niesłuchowska z TBS Ciechanów i Alina Dolecka – z TBS administrator osiedla.

BTW