PREZYDENT PO POMOC DO RZECZNIKA

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński spotkał się w Warszawie z  Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Rozmowa dotyczyła  wsparcia przez RPO dla starań miasta o odzyskanie ponad 6 mln zł z  tytułu poniesionych kosztów samorządu na wykonywanie zadań zleconych  przez administrację rządową. W tej sprawie w 2019 roku miasto złożyło  pozew przeciwko Skarbowi Państwa.