Pro Masovia dla ludowego poety

Stefan Chojnowski, poeta z Soboklęszcza, gm. Sońsk otrzymał medal Pro Masovia, przyznawany osobom zasłużonym dla województwa mazowieckiego.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=1uRr4As5QYo’]

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy w Sońsku w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Obok laureata wzięli w niej udział m.in.: wójt gminy Jarosław Wielechowski, radni gminy, radni Sejmiku Wojewódzkiego: Wiesława Krawczyk i Henryk Antczak, posłowie Robert Kołakowski i Aleksander Sopliński, wicestarosta ciechanowski Andrzej Pawłowski, dyrektor delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Wróblewski, wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik.

Stefan Chojnowski ma 85 lat, jest autorem kilku tomików poezji, działaczem kulturalnym, byłym prezesem Klubu Pracy Twórczej w Ciechanowie, współzałożycielem Związku Literatów na Mazowszu, społecznikiem. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

msz