PROBOSZCZ OPINOGORSKI KANONIKIEM

Ks. Jarosław Arbat – proboszcz parafii pw. św. Zygmunta otrzymał tytuł kanonika.