Profesor z Florydy studentom z Ciechanowa

W Państwowej  Uczelni   Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie  prof. Janusz Zalewski z Department of Software Engineering Florida Gulf Coast University (USA)   wygłosił wykład otwarty zatytułowany „O znaczeniu nauk technicznych”.

Profesor Janusz   Zalewski pochodzi z Ciechanowa, jest absolwentem tutejszego I LO im Zygmunta Krasińskiego oraz Politechniki Warszawskiej, gdzie w roku 1979 obronił na wydziale elektrycznym pracę doktorską na temat: „Modelowanie matematyczne procesu wielowymiarowego w warunkach niezdeterminowanych”. Pracował w Instytutach Badań  Jądrowych w Warszawie i w Świerku, Od 1989 r. w USA, gdzie m.in. pracował w laboratoriach jądrowych  Superconducting Super Collider i Lawrence Livemore National Lab, a także jako konsultant firm z listy Fortune 500 (między innymi Lockheed Martin, Boeing i Harris) oraz jako wykładowca informatyki na uczelniach w Teksasie i na Florydzie.
– Zainteresowania naukowe i dydaktyczne prof. Zalewskiego obejmują komputerowe systemy automatyzacji oraz kształcenie w systemie e-learningu. Profesor jest również członkiem międzynarodowych organizacji techniczno-naukowych, w tym komitetu technicznego IFAC TC 3.1 Computers for Control, oraz sekretarzem grupy roboczej IEEE WG P1876 Networked Smart Learning Objects for Online Laboratories – czytamy na stronie internetowej Uczelni.

– Część interesującego wykładu poświęcona była również  pracy naukowej i osiągnięciom w zakresie elektryczności  patrona naszej Uczelni prof. Ignacego Mościckiego. Prelegent  podkreślił ogromny  wpływ  działalności naukowej Ignacego Mościckiego na rozwój radiotelekomunikacji, wynalezienie  m.in.  kondensatorów wysokiego napięcia – czytamy na https://puzim.edu.pl/8-aktualnosci/1622-%E2%80%9Eo-znaczeniu-nauk-technicznych%E2%80%9D

Profesor Janusz Zalewski i towarzyszący mu dwaj bracia Marek (znany, nie tylko w Ciechanowie artysta plastyk) i Andrzej (prof. Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) przekazali Państwowej Uczelni Zawodowej na ręce prorektora dr. inż. Grzegorza Koca dwie  publikacje dotyczące życia i działalności naukowej patrona  Uczelni Ignacego Mościckiego.

Fot. PUZ w Ciechanowie