Profilaktyka raka piersi. Badania na północnym Mazowszu

W dniach 12-18 września mammobusy odwiedzą powiaty: ciechanowski, mławski i żuromiński. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”.

Powiat ciechanowski: 16 września, pl.. Jana Pawła II 1 w Ciechanowie, w godz. 9.00-17.00, powiat mławski: 16 września, ul. Stary Rynek 19 w Mławie, w godz. 9.00-17.00, powiat żuromiński 16 września, ul. Piłsudskiego 27 w Żurominie, w godz. 9.00-17.00

Harmonogram jest na bieżąco aktualizowany na stronie:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/harmonogram-postoju-mammobusow/