Program “Aktywna tablica” w ciechanowskim Zespole Szkół nr 3

Ogłoszono wyniki naboru wniosków w ramach rządowego programu “Aktywna tablica” na rok bieżący. W powiecie ciechanowskim wsparcie z tego programu dostanie Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie. W sumie – 28 tys. zł.

– Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2021 r. – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki

W powiecie ciechanowskim po 14 tys. zł trafi do III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica oraz do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3.

Jak informuje MUW: ” Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2021 wynosi: 9 277 602,01 zł. Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 158 organów prowadzących dla 467 szkół na łączną kwotę 9 277 525,36 zł.

red